LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:


  • Ngày 01/08/2019 nhà trường họp hội đồng sư phạm
  • Ngày 12/08/2019 học sinh năm học 2018-2019 thi lại.
  • Ngày 15/08/2019 học sinh tựu trường,nhận lớp và hoạt động theo kế hoạch của GVCN triển khai.
  • Ngày 26/08/2019 học sinh tham gia tuần sinh hoạt tập thể.
  • Nghỉ quốc khánh ngày 02/09/2019.
  • Học chính thức từ ngày 03/09/2019.