Chương trình công tác đội

Lượt xem:


HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH ĐẮK NÔNG                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

                                                                         HĐĐ HUYỆN KRÔNG NÔ

      ***                                                            Krông Nô, ngày  14 tháng 9 năm 2018

Số:    CTr/HĐĐ

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Krông Nô

năm học 2018 – 2019

—-

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Đại Hội Đoàn tỉnh Đăk Nông lần thứ III, Đại hội Đoàn huyện Krông Nô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; chào mừng các ngày kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chương trình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội đồng Đội huyện ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

 1. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Đăk Nông

Học tập tốt, rèn luyện chăm”

 

 1. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
 2. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Đoàn huyện Đăk Nông, Đại hội Đoàn huyện Krông Nô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ, giúp đỡ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 3. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Krông Nô thi đua làm theo 5 điều Bác hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghiên cứu triển khai phù hợp các phong trào nhánh theo từng nội dung, địa bàn cụ thể
 4. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em 2016, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi, vi phạm quyền, xâm hại trẻ em.
 5. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới.
 6. Tích cực phối hợp khai thác nguồn lực, xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy hệ thống Nhà thiếu nhi các cấp; chú trọng quan tâm đến phát triển các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại cộng đồng.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. 100% các Liên đội tổ chức cho các em thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ
 2. 100% Liên đội có ít nhất 01 công trình “Vì đàn em thân yêu”
 3. 100% các Liên đội giúp đỡ ít nhất 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
 4. 100% Các Liên đội xây dựng ít nhất 01 tủ sách cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa
 5. 100% Liên đội tổ chức Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên
 6. 100% Liên đội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt
 1. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 2. Giáo dục lý tưởng, tự hào truyền thống

1.1. Mục đích: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Đội; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi có tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử truyền thống của dân tộc, của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; phát động trong thiếu nhi chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, duy trì và thực hiện tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình đến với các địa chỉ Đỏ”, đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng.

– Tiếp tục hướng dẫn thiếu nhi thực hiện có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Đăk Nông thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, tạo môi trường cho thiếu nhi được rèn luyện sức khoẻ, đạo đức, lối sống, thi đua học tập và bồi dưỡng kỹ năng.

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thiếu nhi. Phát động, triển khai và hướng dẫn thiếu nhi có những việc làm cụ thể hướng về biển đảo; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các đảo và quần đảo của Việt Nam.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp. Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện” để giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.

– Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức của Đội thông qua các trong thông tin điên tử, mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi thông tin. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của các địa phương, tuyên truyền rộng rãi các hoạt động của Đội, các chương trình vui chơi giải trí gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống.

– Thực hiện nghiêm túc Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động  giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 1. Luyện rèn đạo đức, lối sống, thi đua học tập, lao động

2.1 Mục đích: Rèn luyện ý thức, lòng nhân ái, đoàn kết, dũng cảm, lễ phép, thân thiện, trung thực. Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

2.2 Nhiệm vụ và giải pháp

– Chú trọng giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhận thức các giá trị chân, thiện, mỹ “Thương người như thể thương thân” hình thành lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng cho thiếu nhi, phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” văn hoá học đường. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học thực chất, thi nghiêm túc”, “vượt khó học tốt”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm tốt”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”, “Tiêng trống, kẻng học bài”

– Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng về văn hoá đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng, xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Triển khai phong trào “Đọc sách cho tương lai”; trang bị tủ sách Măng non cho các liên đội tại vùng sâu,vùng xa.

– Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội.

– Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường. Triển khai Chương trình giáo dục về môi trường cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuika – em yêu nước sạch”

– Tổ chức phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “trường em xanh, sạch, đẹp”, “Vì màu xanh quê hương”,… Giữ gìn vệ sinh trường học, chăm sóc ông bà, giúp đỡ gia đình dọn dẹp nhà cửa, đường thôn, buôn, bon, tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hoá, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương; nâng cao kỹ năng phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bão lũ sạt lở đất.

 1. Vui khoẻ an toàn, rèn luyện kỹ năng

3.1. Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khoẻ mạnh và hiệu quả.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, trang bị cho các em một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng an toàn, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng thoát hiểm, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, khai thác Internet hiệu quả… Tiếp tục nâng cao chất lượng và triển khai nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả như: “Học kỳ trong quân đội”, “học kỳ công an”, trại kỹ năng “Trải nghiệm để trưởng thành”, “Trải nghiệm sáng tạo khoa học”

– Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đề án “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước cho trẻ em”. Tổ chức “Tuần dạy bơi, học bơi an toàn”, giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng “Đường đua xanh”, thực hiện đồng bộ việc bàn giao quản lý trẻ em trong dịp hè, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em tại các địa phương.

– Lồng ghép đưa các nội dung giáo dục văn hoá dân gian vào trong các hoạt động, sinh hoạt của Đội. Khuyến khích các em tham gia tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca của địa phương góp phần giáo dục các em tìm hiểu về truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hướng dẫn các em tham gia vào các trò chơi dân gian qua đó giúp các em rèn luyện thể chất, sự khéo léo, trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, tạo sự hoà đồng, thân thiện, đoàn kết…

– Phát triển các câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Tổ chức tốt trại sáng tác thơ văn tuổi học trò; duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ: thơ, văn, phóng viên nhỏ, đội phát thanh măng non, đội tuyên truyền măng non… tạo môi trường cho thiếu nhi nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

– Tổ chức, hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia vào các hoạt động do Đội tổ chức như: ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi cho các em thiếu nhi. Khuyến khích các liên đội giao lưu văn hoá văn nghệ, tặng quà cho các em thiếu nhi nghèo tại các khu công nghiệp, các ngôi nhà mở, mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội… qua đó giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, biết chia sẻ, cảm thông với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

– Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng các văn bản, chính sách, vận động nguồn lực, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các quyền vui chơi, giải trí của thiếu nhi. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương dành quỹ đât xây dựng các điểm vui chơi giải trí, đảm bảo không gian sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện.

 1. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

4.1. Mục đích: Nâng cao chất lượng đội viên, triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện phụ trách”, tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động của Đội trong và ngoài nhà trường; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội.

4.2. Nhiệm vụ và Giải pháp.

4.2.1. Công tác nhi đồng

– Triển khai và cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị Đội viên” cho phù hợp với lứa tuổi và tính đặc thù của từng địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng, từng bước nâng cao chất lượng công tác nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học, gắn với các vấn đề về giáo dục văn hoá ứng xử, kỹ năng sống, nếp sống học đường cho nhi đồng; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

– Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động dành cho Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi “Búp măng xinh”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”, “Em là phụ trách sao”, “Ai tài – Ai khéo”, “Tuổi nụ, tuổi hoa”… tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức cho các em.

4.2.2. Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; giúp các em thiếu niên hiểu được ý nghĩa và nhiệm vụ của mình trước khi được đứng vào hàng ngũ của Đội. Chú trọng đổi mới hình thức kết nạp Đội, tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn luyện. Khuyến khích các cơ sở Đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịnh sử, cách mạng của địa phương. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương, của huyện.

– Triển khai thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên gia đoạn 2018 – 2022, tiếp tục nghiên cứu triển khai “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” và mô hình Rèn luyện đội viên trực tuyến phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

– Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội gắn với các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên. Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

4.2.3. Công tác xây dựng Chi đội, Liên đội, Hội đồng Đội tại cơ sở

– Hướng dẫn các Liên đội, chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt tại các cơ sở Đội.

– Duy trì sinh hoạt, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Phối hợp đề xuất với ngành giáo dục và đào tạo bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trong các trường học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi đội và của chính đội viên, nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nghiên cứu vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” phù hợp với địa phương, đơn vị.

– Nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của Đội trong các trường theo chủ trương mới của ngành giáo dục. Tập trung đầu tư phát triển tổ chức Đội và củng cố các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong các trường ngoài công lập. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi cho phù hợp với đặc thù của các trường ngoài công lập.

– Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Tiếp tục định hướng, tập huấn, hỗ trợ cán bộ làm công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

– Tăng cường vị trí, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại, ngược đãi trẻ em…

4.2.4. Công tác xây dựng Ban chỉ huy Đội

– Quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên Chi đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức tốt các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy đội. Tổ chức các trại huấn luyện Chỉ huy Đội các cấp theo phân cấp.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như: “Chỉ huy Đội giỏi”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

4.2.5. Công tác xây dựng Đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

– Tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Đội. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Đội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi các cấp theo hướng gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

– Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành Giáo dục và Hội đồng Đội các cấp trong công tác phân công công việc; thực hiện chế dộ chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các chương trình đào tạo tổng phụ trách Đội và cán bộ Đội hàng năm. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình, yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với Công tác Đội và phong trào nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC
 2. Hoạt động triển khai tại các Liên đội trong học kỳ I

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn cấp huyện về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn xã, thị trấn.

– Chỉ đạo các cơ sở Đội đồng loạt tổ chức các hoạt động Vui Tết Trung thu và Đêm hội Trăng rằm (vào tối ngày 14/8 âm lịch) và Tổ chức chương trình cấp huyện.

– Triển khai cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồnghuyện Đăk Nông, năm học 2018 – 2019.

– Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” tại các Liên đội và cấp huyện.

 

* Hoạt động triển khai, tổ chức cấp huyện

– Tổ chức các hoạt động vui chơi, phát quà cho thiếu nhi “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu năm 2018.

– Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2018 – 2019.

– Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi năm học 2018 – 2019 (tháng 9/2018)

– Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019. (Tháng 01/2019)

 1. Một số hoạt động tập trung trong học kỳ II

* Hoạt động triển khai, tổ chức tại các Liên đội trường học

– Chỉ đạo các Liên đội và Tổ chức cấp huyện Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong các liên đội tiểu học và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn“ trong các Liên đội THCS nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2019).

– 100% các liên đội Tổ chức Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên năm 2019 (Tháng 3,4/2019)

– Tổ chức Ngày Hội thiếu nhi Đắk Nông” nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

– Tổ chức các hoạt động hoạt động Kỷ niệm 78 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018).

– Tổ chức cấp huyện trại hè thiếu nhi trong dịp hè 2019 (Tháng 6,7/2018)

* Hoạt động triển khai, tổ chức cấp huyện

– Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên, lần thứ I – năm 2019 hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (Tháng 4/2019)

– Tổ chức Liên hoan “Thiếu nhi nghèo vượt khó” tham gia hoạt động cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 (Tháng 5/2019)

– Tham gia hội thi “Tin học trẻ” năm 2019.

– Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 78 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2019).

– Tổ chức Liên hoan Tiếng hát măng non cấp huyện.

– Tổ chức Hội thi Phụ trách Sao giỏi khối Tiểu học năm học 2018 – 2019.

– Tổ chức Hội thi Nghi thức Đội khối THCS năm học 2018 – 2019.

– Triển khai xét trao các loại học bổng: Vừ A Dính, Ngăn dòng bỏ học, Doremon,…; các giải thưởng Cánh én hồng, Kim Đồng,…

– Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Đăk Nông, năm học 2018 – 2019 (Tháng 8/2018)

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Cấp huyện

– Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019.

– Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo ban hành các chủ trương, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Vận động xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ thiếu nhi.

 1. Các Liên đội

– Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 của Hội đồng Đội tỉnh chủ động xây dựng Chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

– Xây dựng nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Hội đồng Đội huyện ban hành.

– Gửi báo cáo và phụ lục số liệu về Hội đồng Đội huyện theo thời gian (Báo cáo sơ kết trước 10/12/2018; Báo cáo tổng kết và hồ sở khen thưởng vào trước 20/5/2019).

Trên đây là chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Krông Nô năm học 2018 – 2019.

 

  Nơi nhận.                                                        TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

– HĐĐ Tỉnh (Báo cáo);                                                                  CHỦ TỊCH

– Ban Dân vận Huyện uỷ (Báo cáo);                                              

– Phòng GD – ĐT (p/h);

– TT Huyện đoàn (Báo cáo);

– Đoàn các xã, TT (t/h);

– 32 Liên đội trường học (t/h) ;

– Lưu HĐĐ.