Giới thiệu

Trường THCS Nâm N’Đir đóng trên địa bàn thôn Nam Hà, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông được được thành lập từ năm 2002 (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô). Qua hơn 19 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của các cấp cùng với sự nỗ lực của tập thể hội đồng sư phạm, trường THCS Nâm N’Đir đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            Trường có đầy đủ các cơ cấu tổ chức. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 41 người. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, được bố trí thành các tổ bộ môn, tổ văn phòng theo quy định. Hàng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện và đạt được các thành tích nhất định. Đều có cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến,  chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chất lượng giáo dục hàng năm được nâng cao.

            Học sinh nhà trường có độ tuổi phù hợp với lứa tuổi HS THCS theo quy định, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số của nhà trường chiếm trên 50% ở các năm học.

            Cơ sở vật chất: Tính đến nay, nhà trường có diện tích 11.847m2 với 16 phòng học kiên cố, 6 phòng bán kiên cố, trong đó bố trí một số phòng học làm phòng bộ môn, có sân chơi, bãi tập, có thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

            Về tài chính, trường hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cộng với chủ trương xã hội hóa giáo dục, trường cơ bản có đủ nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động dạy và học.

            Một số thuận lợi và khó khăn:

            – Thuận lợi: Trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, của các ban ngành đoàn thể; có được sự quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn cụ thể của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Nô. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, yêu trường, gắn bó với trường; năng lực chuyên môn và năng lực công tác của hầu hết cán bộ giáo viên nhân viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều người có trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo được uy tín trong học sinh và phụ huynh. Cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và kinh nghiệm công tác, tập hợp đoàn kết được đội ngũ; có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với thực tiễn nhà trường.

            – Khó khăn: Cơ sở vật chất vẫn còn là gánh nặng khó khăn cho nhà trường và địa phương như bê tông hóa sân trường, thiếu phòng bộ môn, trang thiết bị bên trong đặc biệt là dụng cụ thí nghiệm còn thiếu và nhiều loại đã cũ. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên năng lực chuyên môn chưa đồng đều, một số ít giáo viên còn hạn chế trong công tác giảng dạy và quản lý học sinh theo hướng đổi mới. Là một đơn vị vùng nông thôn có nhiều khó khăn về đời sống kinh tế xã hội, phần lớn phụ huynh cuộc sống phụ thuộc vào nông nghiệp thu nhập thấp, bấp bênh do đất đai cằn cỗi, diện tích canh tác ít. Một bộ phận học sinh ý thức học tập và rèn luyện chưa tốt, cha mẹ thiếu quan tâm.