Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017

Lượt xem:


Ngày 25/7/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017

 

Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì và có sự tham gia của Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ, đại diện một số tổ chức quốc tế, một số trường sư phạm và các Sở Giáo dục và Đào tạo tại 63 điểm cầu trực tuyến.

 

Với chủ trương tạo sự đồng thuận và quyết tâm vượt qua khó khăn, năm học 2016 – 2017 đặt ra những thách thức và nhiệm vụ trọng tâm chung như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án: “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” và đề án: “ Xóa mù chữ đến năm 2020”, củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Năm học 2016 – 2017 tới đây, mô hình trường học mới Việt Nam tiếp tục được triển khai có hiệu quả theo hướng dẫn 1296/BGDĐT- GDTH ngày 30/3/2016 trong đó hướng dẫn cụ thể vận dụng thực hiện trường học mới phù hợp với sự đồng thuận và điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, việc áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số cũng như các địa phương có nhu cầu và việc dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong năm học mới tới đây.

 

(VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC)