Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/2012/QH13 18/06/2018 Luật