Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 22/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/07/2021
Loại văn bản
Trích yếu QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. 1. Thông tư này quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (sau đây gọi chung là học sinh), bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh; sử dụng kết quả đánh giá; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Xem văn bản Xem Online
Tải về