Văn bản công khai tài chính

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số ............./VB-NNĐIR
Ngày ban hành 15/10/2021
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu http://c2namndir.pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/FILE_20211025_142417_Cong-khai-tai-chinh-2020.pdf
Xem văn bản Xem Online
Tải về