Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số /BC-NNĐIR 15/10/2021 Báo cáo Báo cáo tự đánh giá công tác kiểm định
Số ............./VB-NNĐIR 15/10/2021 Báo cáo http://c2namndir.pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/FILE_20211025_142417_Cong-khai-tai-chinh-2020.pdf
Số ............./KH-NNĐIR 26/03/2020 Báo cáo